Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1S/00223170/3

04/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2017 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136,odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego przy ul.Zajęczej 3 w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00223170/3, stanowiącego własność Mirosława Żelewskiego. Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszym pietrze budynku. UWAGA!Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem faktycznym nieruchomości.Według treści księgi wieczystej lokal składa się z wiatrołapu,schodów, dwóch pokoi, kuchni i łazienki z w.c, natomiast na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że lokal składa się z wiatrołapu ze schodami, przedpokoju, kuchni,łazienki z w.c. i z dwóch pokoi- jednego z pokoi wyjście na balkon z widokiem od podwórka.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,61 m2, do lokalu przynależy piwnica nr 102 (określony w księdze wieczystej jako magazyn opału)o powierzchni 5,80 m2, piwnica nr 103 o powierzchni 4,95 m2 oraz piwnica nr 105 o powierzchni 7,69 m2. Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 80,05 m2.

Przedmiotową nieruchomość można będzie oglądać w dniu 26 września 2017 r.od godziny od 10.00 do godziny 10.15.

Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł.

Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej wupoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA O. w Szczecinie 0414401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawił y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Pomorskiej 66, 70-812 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Informacje także na:www.komornik.szczecin5.pl Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwiląuprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.