Obwieszczenia

Obwieszczenie o II licytacji udziału w nieruchomości 05-12-2019 r., godz. 14:00

05/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU DO 3/32 W NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1S/00040937/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
05 grudnia 2019 roku o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja udziału 3/32 należącego do Krzysztofa Osmańskiego w nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb ewidencyjny 4115, Dąbie 115, oznaczonej jako działka 27, nr obrębu ewidencyjnego 115 D, położonej w Szczecinie przy ul. Zakręt nr 4,dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczysta nr SZ1S/00040937/1.
Zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 27 posiada kształt regularny, teren o konfiguracji płaskiej. W centralnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej. Przy narożniku południowo ? wschodnim posadowiony jest budynek gospodarczy wolnostojący. Pozostała niezabudowana część działki porośnięta jest roślinnością trawiastą i pojedynczymi egzemplarzami krzewów ozdobnych. W narożniku zachodnim działki zlokalizowany jest garaż nietrwale związany z gruntem. Teren działki odgrodzony od działek sąsiednich, od strony frontowej siatka pleciona stalowa na słupkach, z pozostałych stron ogrodzenie panelowe. Działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz ? w bezpośrednim zasięgu. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny (piwnica, parter, piętro) z użytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej. Główne wejście do budynku od strony północno ? zachodniej elewacji. Na poziomie parteru urządzono: kuchnię, przedpokój, 2 pokoje, łazienka z wc, korytarz. Na poziomie piętra urządzono: 3 pokoje, łazienka, korytarz z klatką schodową. Na poddaszu urządzono:2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. W piwnicy urządzono następujące pomieszczenia: 3 pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, korytarz, klatka schodowa.Powierzchnia zabudowy wg. ewidencji gruntów wynosi 74 m2. Powierzchnia użytkowa wg. obmiarów parter + piętro+ poddasze użytkowe wynosi 145,2 m2 + piwnica 57,4 m2.
Suma oszacowania całej nieruchomość wynosi 413 000,00 zł.
Suma oszacowania udziału do 3/32 ww. nieruchomości należącego do dłużnika Krzysztofa Osmańskiego wynosi 38 700,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 800,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 870,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.