Obwieszczenia

obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - 24-08-2018 r. godz. 12:00

24/08

UWAGA!Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii - nowy adres:

ul.Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ2S/00026327/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

24 sierpnia 2018 roku o godzinie 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Plac Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Bartoszewie 4f, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 26/7 w obrębie 0005 Pilchowo, gmina Police - obszar wiejski o powierzchni 0,0716 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą SZ2S/00026327/5. Na działce nr 26/7 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 94 m2 i powierzchni użytkowej 72,7m2. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Police, zaś wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość jest dłużnik Marek Mróz. Okres użytkowania do 14-03-2096 roku. Dojazd do nieruchomości dogodny ? drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej, w końcowym odcinku drogą gruntową (ok. 200 m), częściowo szutrową, w stanie średnim. Działka nr 26/7 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nr 26/7 z obrębu Pilchowo o powierzchni 716 m2 posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren o płaskiej konfiguracji. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Teren wokół budynku zagospodarowany jako ogród przydomowy z trawnikiem i nasadzeniami roślin ozdobnych. Teren działki ogrodzony ? ogrodzenie z siatki na słupkach, brama wjazdowa dwuskrzydłowa drewniana, furtka drewniana. W tylnej części ogrodu znajdują się również szopa gospodarcza nietrwale związana z gruntem, wiata na drewno oraz murowany grill. Dojścia do budynku nieutwardzone. Nieruchomość uzbrojona w następujące media infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna (zbiornik szczelny bezodpływowy ? szambo). Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem stromym, wybudowany w 2007 r. (dane z ewidencji gruntów i budynków). W budynku znajdują się: salon, kuchnia, dwa pokoje,garderoba, łazienka z WC, korytarz i wiatrołap.

Suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 267 000,00 zł (słownie:dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 250,00 zł (słownie:dwieście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 700,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA!!

OGLĘDZINY PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2018 ROKU O GODZINIE 12:00. BARTOSZEWO 4F, 72-004 BARTOSZEWO

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.