Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW PO 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI

10/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja następujących ułamkowych części nieruchomości:

-udziału1/2 wprawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zielnej 8 "A", wraz z prawem własności do budynku mieszkalnego o kubaturze 573 m3 przeznaczony na cele mieszkalne, działki nr 8 i 37/3 o łącznej powierzchni 0,1342 ha, z obrębu ewidencyjnego 3089, Nad Odrą 89, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00054449/4, należącego do dłużnika Beaty Prostak,

-udziału1/2w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zielnej 8 "A", wraz z prawem własności do budynku mieszkalnego o kubaturze 573 m3 przeznaczony na cele mieszkalne, działki nr 8 i 37/3 o łącznej powierzchni 0,1342 ha, z obrębu ewidencyjnego 3089, Nad Odrą 89, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00054449/4,należącego do dłużnika Roberta Mariusza Pyrzyńskiego.

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Szczecinie przy ulicy Zielnej. Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr SZ1S/00054449/4 okres wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Zielnej8 "A", wraz z prawem własności do budynku mieszkalnego o kubaturze 573 na przeznaczony na cele mieszkalne, działki nr 8 i37/3, obręb ewidencji 89, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00054449/4,w udziałach po 1/2 przez Beatę Prostak i Roberta Pyrzyńskiego, trwa do dnia 18 sierpnia 2071 r.

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w ewidencji numerami działek 8 i 37/3.

Działka nr 8 o powierzchni 0,0628 ha położona jest w Szczecinie, ul. Zielna 8a.Działka nr 37/3 o powierzchni 0,0714 położona jest w Szczecinie,ul. Zielna. Kształt działek nieregularny, teren działki nr 8 w przeważającej części o konfiguracji płaskiej w części zachodniej wyniesiony. Teren działki nr 37/3 z bardzo dużym skłonem w kierunku południowo wschodnim (skarpa).

Na terenie działki nr 8, położonej w Szczecinie, ul. Zielna 8a, o powierzchni 0,0628 ha, posadowione są:

-Budynek mieszkalny,podpiwniczony, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym (wg ewidencji nr 115) o pow. zabudowy 85 m2, pow. użytkowej 185 m2. Struktura pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach: piwnica: 3pomieszczenia gospodarcze, korytarz, spiżarnia, dodatkowo pomieszczenie gospodarcze z wejściem z zewnątrz od strony północno wschodniej budynku; parter: kuchnia, pokój (salon), łazienka,ganek (wiatrołap), korytarz; piętro: 3 pokoje, łazienka, korytarz;strych: pokój, łazienka, garderoba. Wartośćr ynkowa budynku mieszkalnego oszacowana została na kwotę 354 738,00zł.

-Budynek transportu i łączności (garaż),niepodpiwniczony, parterowy (wg ewidencji nr 116) o pow. zabudowy 26m2, pow. użytkowej 21,8 m2. Wartość rynkowa garażu oszacowana została na kwotę 26138,00 zł.

-Budynek gospodarczy,niepodpiwniczony, parterowy (wg ewidencji nr 117) o pow. zabudowy 32m2, pow. użytkowej 25,1 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej połączony funkcjonalnie z budynkiem niemieszkalnym elewacją północno ? zachodnią z budynkiem niemieszkalnym (nr ewidencyjny124). W budynku urządzono jedno pomieszczenie gospodarcze. Wartość rynkowa budynku gospodarczego (wg ewidencji nr 117) oszacowana została na kwotę 30 095,00 zł. Wg oświadczeń dłużnika budynek jest przedmiotem umowy najmu -wynajmującym jest Pan Robert Pyrzyński.

-Budynek gospodarczy,niepodpiwniczony, parterowy (wg ewidencji nr 124) o pow. zabudowy 12m2, pow. użytkowej 8,1 m2,wybudowany w technologii tradycyjnej połączony funkcjonalnie z budynkiem niemieszkalnym elewacją południowo - wschodnią z budynkiem niemieszkalnym (nr ewidencyjny117). W budynku urządzono dwa pomieszczenia (wc, pom. gospodarcze). Wartość rynkowa budynku gospodarczego (wg ewidencji nr 124)oszacowana została na kwotę 9 712,00 zł. Wg oświadczeń dłużnika budynek jest przedmiotem umowy najmu -wynajmującym jest Pan Robert Pyrzyński.

Działka nr 8uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej tj.: energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz.

Na terenie działki nr 8posadowiony jest fragment budynku niemieszkalnego(nr ewidencji nr 125) ? szklarnia.Pozostała niezabudowana część działki nr 8 zagospodarowana w części jako ciągi pieszo jezdne utwardzone kostką betonową oraz płytkami betonowymi w części porośnięty trawnikiem, występują pojedyncze nasadzenia krzewów i drzew. Na terenie działki nr 37/3 posadowiony jest pozostały fragment szklarni.Budynek szklarni niepodpiwniczony, parterowy, konstrukcja ścian częściowo murowana częściowo stalowa przeszklona. Konstrukcja dachu stalowa przeszklona. Wartość rynkowa szklarni oszacowana została na kwotę 6 240,00 zł. Pozostała niezabudowana część działki nr 37/3 stanowi wysoką skarpę wzmocnioną płyta mibetonowymi, występują pojedyncze nasadzenia drzew.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Beaty Prostak w przedmiotowej nieruchomości wynosi 335 800,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 251 850,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 580,00zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Roberta Mariusza Pyrzyńskiego

w przedmiotowej nieruchomości wynosi 340 377,80 zł(w tym podatek VAT 23% w łącznej kwocie

4 577,80 zł naliczony do kwoty oszacowania udziału 1/2 co do budynków gospodarczych nr 117 i nr 124, których sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

255 283,35 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 037,78 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 K.p.c.).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego Doroty Działowskiej, ul. Pomorska 66,70-812Szczecin, w poniedziałki w godzinach: 7:30 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach: 7:30-15:00. Informacje także na:www.komornik.szczecin5.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.