Obwieszczenia

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziałów w nieruchomości 06-07-2018 r. godz.

06/07

UWAGA!Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres:

ul.Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 K.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

06 lipca 2018 roku o godzinie 12:00

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja niżej wymienionych udziałów w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1S/00071710/0. Właścicielem gruntu jest jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Szczecin, zaś użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynku stanowiącego odrębną nieruchomość są w udziałach: Agata Woźniak - Prasiłowska, Michalina Prasiłowska, Maksym Prasiłowski oraz Maciej Prasiłowski. Okres użytkowania do 29 kwietnia 2085 roku. Działka nr 84 z obrębu Śródmieście 72 o powierzchni 339 m2 posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren o płaskiej konfiguracji. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z dobudowanym do budynku garażem dwustanowiskowym. Budynek garażu częściowo posadowiony jest na działce sąsiedniej nr 134, obręb 1072 stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin. Uwaga: Budynek mieszkalny wraz z budynkiem garażowym zostały wniesione na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a decyzja z dnia 16.07.2001 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie uwzględniała lokalizację części garażu na działce sąsiedniej. Legalne korzystanie z budynku garażowego wymaga dzierżawienia terenu pod budynkiem garażowym, a co za tym idzie ponoszenie opłat za czynsz dzierżawny. Dotychczasowe umowy z właścicielem gruntu Gminą Miasto Szczecin wygasły, konieczne jest zawarcie nowej umowy dzierżawy.

Powierzchnia zabudowy budynku (z ewidencji gruntów i budynków) - 154 m2

Powierzchnia użytkowa budynku (za projektem) - 226,74 m2,w tym: piwnica 34,09m2, parter 82,13m2, garaż 45,36 m2, poddasze 65,16 m2. W budynku znajdują się:

w piwnicy: pomieszczenie pralni, pomieszczenie na saunę, kotłownia, spiżarnia, komunikacja;

na parterze: hol wejściowy, salon, kuchnia, jadalnia, łazienka, komunikacja;

z salonu wyjście na taras z jednej strony budynku, z jadalni wyjście na taras z drugiej strony budynku;

na poddaszu (I piętrze): cztery sypialnie, łazienka, komunikacja; z poziomu poddasza wyjście na duży taras nad budynkiem garażu; nad poziomem I piętra zagospodarowano dodatkowo strych.

1) udział do 4/8 w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1S/00071710/0, należący do dłużniczki Agaty Woźniak - Prasiłowskiej; suma oszacowania wynosi 177 000,00 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 132750,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych); licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 700,00 zł;

2) udział do 1/8 w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1S/00071710/0, należący do dłużniczki Agaty Woźniak - Prasiłowskiej;  suma oszacowania wynosi 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33187,50 zł (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100); licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4425,00 zł,

3) udział do 1/8 w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1S/00071710/0, należący do dłużniczki Michaliny Prasiłowskiej; suma oszacowania wynosi 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33187,50 zł (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100); licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4425,00 zł.

4) udział do 1/8 w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku,położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1S/00071710/0, należący do dłużnika Maksyma Prasiłowskiego; suma oszacowania wynosi 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33187,50 zł (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100); licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4425,00 zł.

5) udział do 1/8 w nieruchomości - użytkowanie wieczyste gruntu i odrębna własność budynku, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 16 a, dla której to prowadzona jest księga wieczysta o numerze SZ1S/00071710/0, należący do dłużnika Macieja Prasiłowskiego; suma oszacowania wynosi 44 250,00 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33187,50 zł (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 50/100); licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4425,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128.Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p.301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

UWAGA: Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób. Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na używanie tzw. plików "Cookie". Więcej informacji w polityce prywatności.